MP 3100 HV
Odtwarzacz wieloformatowy

MP 3100 HV
Odtwarzacz wieloformatowy

MP 3100 HV jest najbardziej wyrafinowanym odtwarzaczem T+A. Projekt wywodzi się z wcześniejszego modelu MP 3000 HV, przetwarza on wszelkie sygnały cyfrowe, a dzięki nowemu napędowi odczytuje płyty CD (PCM 44,1 kSps) i SACD (DSD 64 2,8 MHz) w najwyższej, możliwej jakości. Podobnie jak w modelu MP 3000 HV dane PCM konwertowane są przy użyciu podwójnego, 4-różnicowego konwertera cyfrowo-analogowego T+A. Dane DSD przetwarzane są przez unikalny, analogowy i natywny 1-bitowy konwerter DSD – identyczny z tym, który wykorzystano w PDP 3000 HV.

Dzięki temu możliwe jest odtwarzanie muzyki poprzez wejście USB danych DSD 512. Odtwarzacz obsługuje przesył strumieniowy o wysokiej rozdzielczości, umożliwia dostęp do wybranych serwisów muzycznych, radia internetowego, zapewnia też łączność z domową siecią LAN i WLAN. Tuner z funkcjami dla radia FM, FM-HD i DAB + zapewnia oczywiście doskonały dźwięk. MP 3100 HV zawiera również wysokiej jakości moduł Bluetooth. Dzięki niemu możliwy jest strumieniowy przesył muzyki z urządzeń mobilnych. MP 3100 HV lub nawet cały system HV jest sterowany za pomocą pilota FD 100 lub aplikacji T + A MusicNavigator.

Umożliwia to odtwarzanie danych DSD aż do DSD 512, dostarczanych przez wejście USB na płycie przyłączeniowej cyfrowej, na najwyższym poziomie jakości. Klient przesyłania strumieniowego urządzenia ma postać nowej płyty do przesyłania strumieniowego wysokiej rozdzielczości T+A, która zapewnia maksymalną rozdzielczość, a także możliwość dostępu do różnych usług muzycznych, radia internetowego, włączenia do sieci domowej za pośrednictwem sieci LAN i WLAN, trybu USB Master i strumieniowanie HD z serwerów sieciowych. Tuner oferuje możliwości FM, FM-HD i DAB+ i zapewnia doskonały dźwięk. MP 3100 HV zawiera również wysokiej jakości moduł przesyłania strumieniowego Bluetooth do przesyłania muzyki z urządzeń mobilnych. MP 3100 HV, a nawet cały system HV, jest sterowany za pomocą pilota F 3100 IR lub aplikacji T+A MusicNavigator.

Napęd CD-SACDIt is only natural that the SACD and CD continue to lose significance, as they are increasingly superseded by streamed content; a trend reflected very clearly in the huge success of our multi-source players with their extensive streaming facilities. However, it is clear that our audiophile customers still wish to be able to play music from CD and SACD, because none of us wants to throw away our old collection, and in any case there is an undeniable charm in owning a tangible data medium. The SACD is currently experiencing what we can only term a renaissance all over the world, so we decided to develop a completely new, modern disc mechanism incorporating the latest decoder technology, offering very fast access times and outstanding error correction. We have invested a huge amount of effort in the mechanical design of the drive unit, incorporating a high-quality drive and heavy-duty motors, with the aim of eliminating all traces of interaction between the moving parts of the disc drive and the remainder of the player. And that’s why our disc mechanism features two-stage mechanical isolation. The first measure consists of a solid aluminium case, which acts as a mass damping device, thereby preventing any structural sound from the mounting surface finding its way to the electronics and the disc mechanism. The second measure involves de-coupling the drive assembly from the machine’s case using a three-point mounting system designed to eliminate resonance. The disc drawer runs on two accurately machined stainless steel pushrods, while the disc rests in a specially coated, high-quality ABS cradle.
Przetwarzanie sygnałówJakość dźwięku z dowolnego źródła cyfrowego w dużej mierze zależy od jakości przetwarzania sygnału cyfrowego i ogólnej konstrukcji konwertera. W obu tych obszarach oferujemy niezwykle wyrafinowane rozwiązania. W zależności od formatu danych, sygnały ze źródeł cyfrowych naszych odtwarzaczy – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych – przechodzą przez to samo cyfrowe przetwarzanie sygnału ze wszystkimi naszymi pionierskimi funkcjami, takimi jak nadpróbkowanie T+A DSP ze zoptymalizowanymi algorytmami (dla PCM), generowanie zegara z eliminacją jittera i ponowną synchronizacją, prawdziwą konwersją 1-bitową dla DSD i poczwórną konwersją dla PCM.
Zegar eliminujący jitterZegar eliminujący jitter Jitter jest jednym z najpoważniejszych problemów i jest generowany w urządzeniu źródłowym – zwłaszcza w komputerach – oraz w punkcie przesyłania danych między źródłem a konwerterem. W celu uzyskania wysokiej jakości odtwarzania wszystkie ślady jittera muszą zostać usunięte z danych, zanim informacje zostaną przekonwertowane na sygnały analogowe przez przetwornik cyfrowo-analogowy. Dlatego opracowaliśmy unikalny dwuetapowy proces generowania zegara (eliminacja jittera): w pierwszym etapie otrzymane dane są przetwarzane i dekodowane. W tym momencie z odebranego strumienia danych wyodrębniany jest zegar podstawowy, który poddawany jest wstępnemu procesowi czyszczenia w obwodzie PLL, którego celem jest usunięcie grubego jittera generowanego przez urządzenie źródłowe i ścieżkę przesyłu. Zegar ten jest teraz niezwykle intensywnie analizowany przez mikroprocesor. Jeśli spełnia pewne minimalne kryteria w zakresie częstotliwości i stabilności, przetworniki C/A są przełączane na niezwykle precyzyjny, wewnętrznie generowany zegar główny z ekstremalnie niskim poziomem szumów fazowych. Zegar ten jest całkowicie odizolowany od urządzenia źródłowego i dlatego nie nosi śladów zakłóceń jitter ze źródła i łącza transferowego. Jeżeli jakość sygnału wejściowego nie spełnia wymagań przełączenia na lokalne oscylatory zegarowe, zamiast oscylatorów kwarcowych stosuje się kolejny stopień PLL (drugi jitterbug). Proces ten znacznie poprawia wydajność pierwszego etapu jitterbug, dodatkowo zmniejszając jitter resztkowy pozostający po pierwszym etapie o współczynnik 4. Lokalny zegar główny jest generowany przez dwa oddzielne oscylatory kwarcowe, które są dostosowane do niezwykle precyzyjnych tolerancji. Gwarantuje to, że każdy ślad zakłóceń z zewnętrznych urządzeń źródłowych jest eliminowany; nawet straszne zakłócenia komputerowe są nieszkodliwe. Podobnie jak konwertery, następująca sekcja analogowa jest zbudowana na zasadzie całkowicie oddzielnego kanału (podwójne mono) z wykorzystaniem technologii HV i jest całkowicie odseparowana galwanicznie od sekcji cyfrowej za pomocą pozbawionych jittera sprzęgów typu i-coupler.

T+A elektroakustik GmbH & Co. KG
Planckstraße 9-11
D-32052 Herford

T +49 (0) 5221-7676-0
F +49 (0) 5221-7676-76
info[at]ta-hifi.de

Dystrybucja w Polsce
Hi-Ton Home of Perfection
00-834, Warszawa.

mailsalon[at]hi-ton.pl
tel+48 22 258 88 88

Newsletter